Gânduri privind rugăciunea

Rugăciunea este cheia care deschide caseta tezaurelor divine.(Sf.Tereza d’Avila)

Există o singură problemă şi aceasta este rugăciunea, pentru că aceasta este soluţia tuturor problemelor.(E.Tardiff)

Rugăciunea este funcţia cea mai nobilă în om. Ea conferă o măreţie cu totul suverană.(Sf.Pier Giuliano Eymard)

Sfânta Împărtăşanie este pentru păcatoşi, nu pentru sfinţi. Remediile se dau pentru bolnavi şi hrana se dă pentru cei slabi.(Sf.Giovanni Bosco)

Nimic în lume nu valorează cât un atom de credinţă, dar fără rugăciune nu se perseverează în credinţă.(Padre Livio)

Să nu spui că nu eşti demn a te ruga. Este adevărat ca nu eşti demn, dar ai nevoie de asta!(G.M.Vianney)

Neîncetat vă rugaţi. Pentru toate, mulţumiţi-i lui Dumnezeu. Este ceea ce doreşte de la voi Dumnezeu şi ceea ce a spus prin mijlocirea lui Isus Cristos.(Sf.Paul)

Rugăciunea este în mod esenţial un dialog.(filozoful religiilor G.van der Leeuw)

Cine neglijează rugăciunea o face pentru că ignoră măreţia şi eficacitatea ei.(Fer.Padre Pio)

Rugăciunea este a vorbi cu Dumnezeu ca şi cum ai vorbi cu un om căruia îi spui «tu».(G.M.Vianney)

Paginile cele mai frumoase ale istoriei nu le-au scris cei mari şi puternici, dar rugăciunile celor umili şi ale celor săraci.(G.D.Zauli)

Roagă-te: Dumnezeu este întotdeauna gata să te asculte şi nu spune niciodată: «sunt ocupat», «vino mai târziu». Poţi să-l întâlneşti întotdeauna, fără a fi nevoie de programarea întâlnirii.(Sf.Tereza D ‘Avila)

A ne ruga înseamnă a intra în propia intimitate pentru a descoperi că acolo este Dumnezeu.(Le Saux)

Când omul se roagă, se hrăneşte cu Dumnezeu.(Padre Livio)

Rugăciunea este un mare bine. Este comuniune intimă cu Dumnezeu. Este un a dori pe Dumnezeu. Este o iubire inefabilă produsă de har.(Sf.Ioan Crisostomul)

Esenţa rugăciunii nu constă în a gândi mult, dar în a iubi mult.( Sf.Tereza D ‘Avila)

Rugăciunea este cel mai bun medicament pentru orice rău al sufletului. (Sf.Francisc De Sales)

Sufletul care se roagă a găsit secretul fericirii.(Padre Livio)

Se roagă fără întrerupere cel care-şi uneşte rugăciunile cu faptele bune.(Origen)

Niciodată să nu vă depărtaţi de regula rugăciunii, nici să nu o neglijaţi… Numele Domnului nostru Isus Cristos, care coboară în adâncimile  inimii, va învinge şarpele…(Sf.Ignaţiu de Loyola)

Lumea are nevoie numai de sfinţi; dar sfinţii se nasc numai din rugăciune.(C.A. Falavigna)

A ne ruga înseamnă să ne lăsăm priviţi în ochi de către Cristos răstignit şi înviat.(A.M.Cacciari)

Tăcerea vorbeşte mai mult decât orice cuvânt, numai când este tăcere de iubire.(A.Coccolini)

Cu Isus nu sunt probleme. Fără Isus nu sunt soluţii. Soluţiile se obţin cu rugăciunea.(Chiara Lubich)

Eu nu sunt o femeie importantă: sunt numai o femeie sărmană care se roagă şi crede în rugăciune.(Fer. Tereza de Calcutta)

Rugăciunea este elocvenţa unui suflet îndrăgostit.(E.Bianco)

Rugăciunea cu cât este mai multă iubire, cu atât mai mult este rugăciune.(Charles De Faucoult)

Rugăciunea este anticiparea a ceea ce vom fi şi a ceea ce vom face în veşnicie.(R.Cantalamessa)

Dacă întâlneşti o persoană fericită,înseamnă că se roagă.(B.Ognibeni )

Rugăciunea înainte de a fi mişcarea buzelor este mişcarea inimii.(A.Coccolini)

Rugăciunea este odihnă pentru inima lui Dumnezeu. Nu te rogi pentru că eşti obosit? Dar tocmai pentru aceasta trebuie să te rogi! Rugăciunea este medicamentul care vindecă.(Padre Livio)

Rugăciunea este o forţă nelimitată, faţă de care bomba atomică este nimic.(Gandhi)

Eu care găsisem atâtea melodii, uitasem de armonia cea mai frumoasă:aceea a sufletului cu Cristos.(P.Mascagni)

Eu garantez mântuirea celui care dedică în fiecare zi mai mult de un sfert de oră pentru rugăciune.(Sf.Tereza D”Avila)

Aruncă în Domnul toată neliniştea ta, şi El te va susţine.(Psalmul 54,23)

Când noi ne rugăm, Dumnezeu nu ascultă cuvintele noastre, dar ascultă inima noastră.(A.Coccolini)

Familia care se roagă unită rămâne unită.(Papa Ioan Paul al II-lea)

Binele cel mai mare pe care poţi să-l dai unui duşman este iertarea; unui copil exemplul bun; ţie însuţi respectul; tuturor şi pentru toţi rugăciunea.(B.Franklin)

În rugăciune mă încred mai mult în „răspunsurile” Sale decât în cererile mele; mai mult în „darul” Său decât în petiţiile mele; mai mult în „minunăţiile” Sale decât în insistentele mele cereri.(A.Pronzato)

Nu recitaţi rugăciuni lungi: este mai bine de a ne ruga puţin, dar mai des.(Teofrast)

Nu suntem singuri , pentru că există un Tabernacol pe pământ!(Carlo M.Martini)

Rugăciunea nu poate să facă abstracţie de ceea ce suntem: este expresia conştientă şi liberă a ceea ce suntem.(G.Biffi)

Rugaţi-vă! Rugaţi-vă dacă sunteţi victorioşi, pentru a vă menţine atare; dacă sunteţi păcătoşi, pentru a învia din starea voastră de lacrimi; dacă sunteţi fericiţi, pentru ca fericirea să dureze; dacă sunteţi trişti, pentru ca Dumnezeu să vă dea bucuria Sa.(G.Scalabrini)

Fă ceea ce poţi şi cere ceea ce nu poţi. Şi El va face aşa ca tu să poţi.(Sf.Augustin)

Ajunge un nimic pentru a face să cadă linia cu Dumnezeu. Ajunge puţin orgoliu pentru a întrerupe rugăciunea.(P.Mazzolari)

Domnul susţine pe cei care se clatină şi ridică pe cel care a căzut.(psalmul 145)

În faţa Lui revarsă inima ta.(Psalmul 61,9)

Rugăciunea nu este o petrecere a timpului în lenevie a bătrânelor: este arma celor puternici pentru victoriile cele mai îndrăzneţe.(Gandhi)

Viaţa creştină este speranţă: rugăciunea o susţine şi o alimentează.(D.Barsotti)

Ura închide poarta cerului. Rugăciunea o deschide. Iubirea o deschide larg.(P.Nobili)

Perceperea frumuseţii universului creat este momentul cel mai înalt al rugăciunii creştine, care se face stupoare, recunoştinţă, admiraţie şi laudă.(G.Biffi)

Binecuvântează pe Domnul, suflete al meu: nu uita de atâtea binefaceri ale Sale.(Psalmul 103)