A fost odată…o zi de april’ GÂNDURI LA CEAS ANIVERSAR

Recunoştinţă – 10 ani de har

După tradiţie, fiecare biserică, în momentrul înfiinţării, primeşte un nume, care devine hramul său, în cele mai multe cazuri. Sfinţirea acelei biserici este actul de botez al noului lăcaş de închinăciune, care primeşte de la episcop, numele şi hramul său. Prin sfinţirea bise­ricii, hramul devine „îngerul păzitor” al comunităţii, patronul său spiritual, în cazul nostru, Isus, Păstorul cel Bun. În timp ce Îngerul păzitor al credinciosului se îngrijeşte de salvarea unui singur suflet, „patronul” bisericii ocroteşte viaţa şi se îngrijeşte de mântuirea tuturor cre­dincioşilor bisericii. Isus strânge laolaltă sufletele tuturor credincioşilor bisericii sub toiagul său de Bun Păstor, pentru realizarea supremului ideal, îndumnezeirea tuturor. Sărbătorim cu deosebită solemnitate şi emoţie, 10 ani de la consacrarea altarului şi sfinţirea bisericii, pe, 7 mai 2017.
În predica pe care ep. Aurel o făcea la inaugurarea şi sfinţirea capelei şi instalarea mea ca paroh, (08.08.2004) când parohia era la început, în formare, iar biserica doar în proiect, preasfinţia sa spunea aceste cuvinte „parohul trebuie să-l imite pe Isus, Bunul Păstor; El i-a căutat pe cei pierduţi, i-a ridicat pe cei păcătoşi, a avut grijă de cei bolnavi, i-a învăţat pe oameni”.
Cu mare bucurie, dar şi cu vie responsabilitate, mi-am asumat acest îndemn, această misiune, şi după o perioadă de „provizorat”, în „capelă”, a venit şi anul 2007, anul consacrării altarului şi sfinţirii bisericii, la exact doi ani de la sfinţirea pietrei de temelie (17.04.2005).
Aşadar, celebrăm 10 ani de la sfinţirea bisericii. Vă invit pe dumneavoastră să apreciaţi dacă au fost 10 ani de haruri, dacă misiunea episcopului de la înfiinţarea parohiei a fost dusă la îndeplinire: în aceşti 10 ani au fost celebrate peste 7100 de liturghii, peste 8000 ore de spovadă, peste 500 ore de adoraţie săptămânală, 120 zile de adoraţie continuă, zilnic sfântul rozariu, rozarii meditate şi adoraţia crucii şi calea crucii, predici duminicale, zilnice şi speciale, mii de ore de cateheză şi meditarea cuvântului lui Dumnezeu. Aici s-au celebrat în aceşti 10 ani 225 botezuri, 226 căsătorii şi doar 5 înmormântări (din cele 31). Aici au primit sfânta Împărtăşanie 141 copii şi 126 adolescenţi au primit Sacramentul Mirului.
Aici, în această biserică ne-a vizitat cel puţin un episcop, pe an. Aici am cele­brat în fiecare an sărbătoarea familiei, aici, am trăit cu bucurie Crăciunul, Paştele, hramul şi cele două primiţii ale preoţilor originari din parohie. Aici ne-am adunat pentru sărbătoarea diecezană a copiilor… şi câte alte haruri nu am pri­mit în acest timp.
În predica de la sfinţirea bisericii, ep. auxiliar de Bucureşti spunea că această biserică este „un semn al prezenţei lui Dumnezeu pentru cei care intră în oraşul Roman” şi ne îndemna să fim şi noi un semn al prezenţei lui Dumnezeu în această lume, ascultându-i cuvântul şi hrănindu-ne din Euharistie.
Mulţumim Domnului pentru aceşti 10 ani plini de har şi
vă aşteptăm la Sărbătoare!
Pr. Paroh,
Francisc Fărcăşel
După tradiţie, fiecare biserică, în momentrul înfiinţării, primeşte un nume, care devine hramul său, în cele mai multe cazuri. Sfinţirea acelei biserici este actul de botez al noului lăcaş de închinăciune, care primeşte de la episcop, numele şi hramul său. Prin sfinţirea bise­ricii, hramul devine „îngerul păzitor” al comunităţii, patronul său spiritual, în cazul nostru, Isus, Păstorul cel Bun. În timp ce Îngerul păzitor al credinciosului se îngrijeşte de salvarea unui singur suflet, „patronul” bisericii ocroteşte viaţa şi se îngrijeşte de mântuirea tuturor cre­dincioşilor bisericii. Isus strânge laolaltă sufletele tuturor credincioşilor bisericii sub toiagul său de Bun Păstor, pentru realizarea supremului ideal, îndumnezeirea tuturor. Sărbătorim cu deosebită solemnitate şi emoţie, 10 ani de la consacrarea altarului şi sfinţirea bisericii, pe, 7 mai 2017.
În predica pe care ep. Aurel o făcea la inaugurarea şi sfinţirea capelei şi instalarea mea ca paroh, (08.08.2004) când parohia era la început, în formare, iar biserica doar în proiect, preasfinţia sa spunea aceste cuvinte „parohul trebuie să-l imite pe Isus, Bunul Păstor; El i-a căutat pe cei pierduţi, i-a ridicat pe cei păcătoşi, a avut grijă de cei bolnavi, i-a învăţat pe oameni”.
Cu mare bucurie, dar şi cu vie responsabilitate, mi-am asumat acest îndemn, această misiune, şi după o perioadă de „provizorat”, în „capelă”, a venit şi anul 2007, anul consacrării altarului şi sfinţirii bisericii, la exact doi ani de la sfinţirea pietrei de temelie (17.04.2005).
Aşadar, celebrăm 10 ani de la sfinţirea bisericii. Vă invit pe dumneavoastră să apreciaţi dacă au fost 10 ani de haruri, dacă misiunea episcopului de la înfiinţarea parohiei a fost dusă la îndeplinire: în aceşti 10 ani au fost celebrate peste 7100 de liturghii, peste 8000 ore de spovadă, peste 500 ore de adoraţie săptămânală, 120 zile de adoraţie continuă, zilnic sfântul rozariu, rozarii meditate şi adoraţia crucii şi calea crucii, predici duminicale, zilnice şi speciale, mii de ore de cateheză şi meditarea cuvântului lui Dumnezeu. Aici s-au celebrat în aceşti 10 ani 225 botezuri, 226 căsătorii şi doar 5 înmormântări (din cele 31). Aici au primit sfânta Împărtăşanie 141 copii şi 126 adolescenţi au primit Sacramentul Mirului.
Aici, în această biserică ne-a vizitat cel puţin un episcop, pe an. Aici am cele­brat în fiecare an sărbătoarea familiei, aici, am trăit cu bucurie Crăciunul, Paştele, hramul şi cele două primiţii ale preoţilor originari din parohie. Aici ne-am adunat pentru sărbătoarea diecezană a copiilor… şi câte alte haruri nu am pri­mit în acest timp.
În predica de la sfinţirea bisericii, ep. auxiliar de Bucureşti spunea că această biserică este „un semn al prezenţei lui Dumnezeu pentru cei care intră în oraşul Roman” şi ne îndemna să fim şi noi un semn al prezenţei lui Dumnezeu în această lume, ascultându-i cuvântul şi hrănindu-ne din Euharistie.
Mulţumim Domnului pentru aceşti 10 ani plini de har şi
vă aşteptăm la Sărbătoare!
Pr. Paroh,
Francisc Fărcăşel

Lasati un comentariu