Parohi

Paroh FRANCISC FĂRCĂŞEL

preot
amintire-de-10-ani