Corul parohiei

lyra

Isus, bunul păstor,

Atâta ne-a iubit,

Încât o tain-a rânduit

Să stea mereu cu noi,

Să stea mereu cu noi”

(Isus, Bunul Păstor-

muzica: pr. Gh. Anton,

text: pr. I. Tălmăcel)

Din cele mai îndepărtate timpuri omul, cu întrega sa fiinţă, a căutat să-l preamărească pe creatorul său prin faptele sale şi într-un mod deosebit, prin rugăciunile şi cântecele ivite dintr-o inimă atrasă de eternitate.  Neîncetat, fiinţa umană a înălţat către înalturile cerului cele mai frumoase cântări pornite din sufletul copiilor, a tinerilor şi adulţilor. În încercarea sa de a-l preamări pe Dumnezeu, în decursul întregii istorii a umanităţii, omul a apelat la diverse mijloace, la diverse instrumente. Scopul tuturor compoziţiilor şi interpretărilor muzicii sacre este acela de a inspira rugăciunea, de a ajuta la înălţarea sufletului mai uşor către Dumnezeu, reprezintă o invitaţie permanentă la închinarea în faţa Domnului Dumnezeului nostru, o invitaţie la bucurie, pentru a descoperi în biserica creştină catolică frumuseţea de a fi împreună în rugăciune şi cânt.       Corul adulţilor din Parohia „Isus, Bunul Păstor” a luat fiinţă în anul 2004, la iniţiativa părintelui paroh, Francisc Fărcăşel, atunci când împreună cu domnul dirijor, Onoriu Maior, a pus temelia primei generaţii ce alcătuieşte actualul cor, încercându-se diversificarea acţiunilor pe mai multe direcţii:

  • educarea muzicală a membrilor corului;
  • permanenta atragere de noi participanţi;
  • selectarea repertoriului adecvat creştinilor de rit romano-catolic.

Ţinta principală privind activitatea corală este realizarea unui cadru adecvat pentru desfăşurarea Liturghiilor duminicale şi a sărbătorilor, într-o adevărată ambianţă de sărbătoare.

Astăzi, corul are aproximativ 40 de persoane cu vârste cuprinse între 17 şi 65 de ani, împărţiţi în patru voci (sopran, alto, tenor, bass), pregătite în continuare de domnul dirijor Onoriu Maior, profesor de muzică la Şcoala „Mihai Eminescu” din Roman, şi cu ajutorul domnişoarelor Andreea Ghiuzan, Alexandra Benchea şi Mirabela Maria Tamaş, care cu măiestrie deosebită acompaniază la orgă fiecare moment al repetiţiei sau al celebrării. Mai mult decât a reprezenta simpli corişti în cadrul acestui cor, aceste persoane sunt mai întâi de toate creştini adevăraţi, participând împreună la Liturghii, la jertfa permanentă adusă pe altarul bisericii din parohia noastră. Fie la celebrările duminicale, fie în diferite alte sărbători şi evenimente, aceşti creştini, membri ai corului parohial, participă cu entuziasm, cu bucurie şi multă disponibilitate pentru a ajuta la creerea unor adevărate momente de întâlnire a credincioşilor cu Dumnezeu, creatorul vietii, făcând astfel ca participarea fiecăruia dintre ascultători să devină mai frumoasă, mai deosebită, apropiindu-ne şi mai mult de Dumnezeu.

Reuşitele corului depind în cea mai mare măsură de munca depusă de mereu tânărul dirijor Onoriu Maior, a cărui activitate dirijorală este strâns legată de muzica corală creştină catolică din urbea noastră. Domnul dirijor are peste 25 de ani petrecuţi în slujba muzicii corale din parohiile catolice, ocupându-se, în prealabil sosirii sale la pupitrul corului nostru, de corul parohiei romaşcane „Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, cu care a obţinut frumoase rezultate, atât pe plan local (prin participarea la diverse evenimente corale), cât şi internaţional, prin reprezentaţii în Polonia şi Italia, în anii imediat următori revoluţiei din 1989. Asistat mereu de preoţii catolici din parohiile din Roman (cu referire specială la părintele paroh Dumitru Farcaş şi la părintele paroh Fărcăşel Francisc), domnul dirijor Onoriu Maior a pledat permanent pe plan social, educaţional şi artistic pentru fiinţa corului în parohiile catolice, cultivând fondul de aur al repertoriului existent şi adăugând mereu noi valori tezaurului de muzică sacră.

Ca de fiecare dată, începutul a fost greu în iniţierea şi organizarea corului, având în vedere că acesta este format din amatori de muzică, persoane care în viaţa zilnică prezintă preocupări diverse (persoane casnice, muncitori, tehnicieni, cadre militare, personal de pază, ingineri, profesori, agenţi asigurări şi nu în ultimul rând pensionari).

S-au exersat la început cântece simple, la unison, pentru a obţine uniformitate corală şi pentru o dezvoltare a simţului muzical al participanţilor, cântece care şi astăzi ne bucură auzul la celebrările liturgice, chemând la participare pe toţi cei prezenţi la celebrare. Experienţa acumulată în timp, cât şi dorinţa de perfecţiune, a impus introducerea unor lucrări corale deosebite, ample, din repertoriul muzicii sacre universale, a unor mari autori precum Mozart, J.S. Bach, Händel, Frantz Schubert, Gavriil, Musicescu, F. Spătariu, Marco Frisina, M. Cuteanu, Gh. Cucu, I. Bisoc, Ciprian Porumbescu, Francisc Hubic şi D. G. Kiriac. Pentru reuşita interpretării cu succes a cântecelor din repertoriu, corul se întâlneşte săptămânal pentru repetiţii, marţea şi miercurea, după terminarea Sfintei Liturghii de la ora 18.00, adunând astfel multe ore de muncă, întrerupte uneori de o glumă, de un zâmbet, uneori de un călduros „La multi ani!” dedicat celor ce-şi serbează fie împlinirea anilor, fie zilele onomastice şi uneori „întrerupte” chiar de părintele paroh şi părintele vicar Iulian Roca, cu o invitaţie la un pahar de ceai sau vin cald, tocmai pentru a mai detensiona atmosfera ce se „încinge” parcă atunci când nu se reuşeşte interpretarea unui pasaj muzical mai greu.

Cu toate problemele, grupul format de coriştii dirijaţi de bagheta „magică” a domnului profesor Maior şi încurajat în permanenţă de către cei doi preoţi ai parohiei noastre, nu cedează nici o clipă în faţa greutăţilor, pentru că se încrede în binecuvântarea pe care Dumnezeu le-a oferit-o încă de la început şi de fiecare dată când întâlneşte un nou obstacol, o nouă provocare, o cântare nouă şi deosebită, are încredere în puterea nebănuită a celui care ne protejează dintotdeauna, Isus, Bunul Păstor.

Duc in altum („Înaintează în larg!”) – ne transmite în permanenţă mesajul sinodului diecezan, prin cuvintele iubitului şi regretatului sfânt Părinte, papa Ioan Paul al II-lea şi aceste cuvinte ne încurajează şi ne întăresc în a înfrunta toate greutăţile ce apar în activitatea corală.

Gândul de a fi buni creştini, ne face să ne dorim o activitate deosebită în plan artistic, cu melodii şi cântece noi, cu interpretări deosebite, care să înalţe inimile credincioşilor cât mai sus la Dumnezeu, cu participări la festivaluri şi concursuri de muzică corală religoasă, la adunări comemorative, simpozioane, sfinţiri de biserici şi cununii, chiar dacă pentru realizarea celor menţionate mai sus, se vor impune renunţări, mai multă muncă şi mai multă implicare.

Noi suntem datori să încercăm, drept pentru care această pagină se doreşte a fi şi o invitaţie continuă, alături de noi – cei care activăm în acest cor parohial, pentru acei care simt la fel ca noi: că iubesc muzica şi prin muzică îl iubesc pe Dumnezeu.

Corneliu Nechita


Anunţuri:

Repetiţii periodice:

- marti: ora 19.00;

- miercuri: ora 19.00;

Corul poate fi ascultat in timpul Liturghiei adulţilor:

- duminică: ora 11.00;