Acţiunea catolică

actiuneacatolica

Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif”

“Acţiunea Catolică «Sfântul Iosif» este o asociaţie de laici (copii, tineri, adulţi) care se angajează la realizarea scopului apostolic general al Bisericii, în mod liber, în formă comunitară şi organică şi în directă colaborare cu ierarhia Bisericii”.

(din Statutul Acţiunii Catolice)

actiuneacatolica1Totodată, Acţiunea Catolică:

  • Este o vocaţie particulară.
  • Este o chemare la sfinţenie.
  • Are rădăcinile în promisiunile iniţierii creştine.
  • Se întăreşte în ascultarea Cuvântului, liturgia euharistică, exerciţiul iubirii şi iertării.

Apărută la iniţiativa unor tineri (1868), AC a fost considerată o formă organizată de apostolat, de slujire a Bisericii în misiunea de evanghelizare şi sfinţire a oamenilor.

„La Acţiunea Catolică participă toţi aceia care acceptă scopurile precizate de Statut şi se angajează să le realizeze în propria comunitate bisericească”(Statut AC).

Acţiunea Catolică este împărţită în trei sectoare:

*copii,

*tineri

*adulţi.

Activităţile desfăşurate de membrii Acţiunii Catolice

Sunt organizate pe 4 laturi :

actiuneacatolica2a. latura educativ‑formativă:

– participarea şi pregătirea momentelor catehetice;

– pregătirea copiilor pentru prima sfântă Împărtăşanie şi sfântul Mir;

– aprofundarea cunoştinţelor religioase prin lectura în comun a Sfintei Scripturi, conferinţe şi studii biblice, dezbateri pe teme de credinţă şi actualizarea trăirii ei în situaţiile concrete;

– răspândirea în spirit larg, ecumenic, a cunoştinţelor despre Dumnezeu şi a cuvântului biblic;

– editarea, sprijinirea şi răspândirea publicaţiilor creştine.

actiuneacatolica3b. latura caritativă:

– ajutorarea celor nevoiaşi din spitale, cămine de bătrâni, orfelinate, internate, case de handicapaţi şi a celor neajutoraţi din parohie;

– întrajutorarea şi susţinerea reciprocă a membrilor asociaţiei etc.;

actiuneacatolica4c. latura liturgică:

– pregătirea sfintei Liturghii;

– participarea la cor;

– ore de adoraţie şi rugăciune în comun;

– exerciţii spirituale şi zile de reculegere etc.

actiuneacatolica5d. latura cultural‑recreativă:

– sensibilizarea faţă de valorile autentice ale ştiinţei, culturii şi artei;

– organizarea plăcută şi utilă a timpului liber prin pregătirea de cenacluri literar‑religioase şi muzicale;

– organizarea de activităţi cultural artistice, sportive şi turistice;

– organizarea de excursii şi pelerinaje;

– discuţii asupra unor cărţi şi filme care au caracter creştin etc

Caracteristicile Acţiunii Catolice

  • eclezialitatea;
  • laicitatea;
  • organicitatea;
  • colaborarea cu ierarhia;

În parohia noastră, se regăsesc toate cele 3 sectoare, iar fiecare dintre ele încearcă să-şi ducă la îndeplinire misiunea, în colaborare cu ierarhia bisericii şi respectând Statutul.Toţi cei care vor să facă parte din această asociaţie sunt bineveniţi!

„A face parte din Acţiunea Catolică obligă pe fiecare membru: să contribuie cu rugăciunea şi cu jertfa, cu studiul şi cu acţiunea la realizarea scopului AC; să contribuie financiar la viaţa şi activitatea asociaţiei. Membrii AC au dreptul de a participa, direct la nivel parohial şi prin reprezentanţi la alte niveluri, la luarea hotărârilor fundamentale ale asociaţiei” (art. 15 din Statut).

Ana Maria Cobzaru

Membrii care au depus adeziunea în anul asociativ 2009-2010

actiuneacatolica6Acţiunea Catolică a Adulţilor
1.Apreutesei Maria
2.Balint Tereza
3.Benchea Elena
4.Bordea Alina-Lenuţa
5.Bulai Tereza
6.Ciobanu Mihaela
7.Dorcu Valerica
8.Erdeş Monica
9.Fechetă Claudina
10.Fechită Maria
11.Fechită Maricel
12.Linguraru Lucia
13.Pal Valeria
14.Suceu Ştefan

actiuneacatolica7Acţiunea Catolică a Tinerilor

1.Antal Denis
2.Apreutesii Georgiana
3.Benchea Alexandra
4.Bursuc Mihai
5.Ciobanu Emanuel
6.Cobzaru Ana-Maria
7.Cobzaru Elena
8.Fechetă Ionuţ
9.Folvaiter Marius
10.Ghiuzan Andreea-Iuliana
11.Hazi Claudia
12.Mihăluţ Alexandru
13.Mitricioaiei Mădălina
14.Netedu Alina
15.Olteanu Iulia-Georgiana
16.Sescu Amalia-Maria
17.Talmaciu Cătălin
18.Tamaş Maria-Mirabela

Simpatizanţi
1.Balan Adriana
2.Balint Alexandru
3.Butnariu Antonia
4.Butnariu Petronela
5.Dascălu Eliza
6.Giurgică Marina
7.Ghiuzan Gabriel
8.Mureşan Sergiu
9.Pal Andreea

actiuneacatolica8Acţiunea Catolică a Copiilor
1.Adam Adriana
2.Arcana Dominic
3.Arcana Roxana
4.Bolog Silvia
5.Burcă Cătălin
6.Cojocaru Maria
7.Cojocaru Radu
8.Dumea Denis
9.Dumea Georgiana
10.Erdeş Carmena
11.Fechetă Georgiana
12.Petruţ Denisa
13.Tofan Mădălina

Simpatizanţi
1.Cernica Paula
2.Mocanu Luiza
3.Răciulă Loredana
4.Răciulă Mihaela